loader image
Skip to content

Onderzoek en middelen

SSA-onderzoeksinitiatieven

Lilongwe University Random-Controlled Trials on Household Economics of Improved Cookstoves.

Download PDF

Gedetailleerde meting van brandstofbesparingen, energiegebruikspatronen en vermindering van luchtverontreiniging in huishoudens door de technologie van CQC voor kachels met natuurlijke trek en met ventilator, met en zonder schoorsteen: Onderzoekspartnerschap Oregon State University-CQC

Download PDF

Duke University Sanford School of Public Policy - CQC Partnership on Gender Benefits en Ontwikkelingsfinanciering Kansen van efficiënte Kooktoestellen voor vrouwen op het Afrikaanse platteland

Download PDF

Effecten op gendergerelateerde resultaten na de invoering van verbeterde kooktoestellen op het platteland van Zambia.

Download PDF