loader image
Skip to content
Nieuws en aankondigingen

C-Quest Capital sluit tweede investering van Macquarie & Shell af

2 min read

C-Quest Capital LLC (“CQC”) heeft een tweede investeringsronde afgesloten van Macquarie Group en Shell Eastern Trading Pte Ltd om de groei van zijn portefeuille schone kooktoestellen in Afrika bezuiden de Sahara te versnellen.

Met de investeringen breidt CQC uit naar Angola en wordt verdere groei op bestaande markten gefinancierd, waardoor het totale bereik van het innovatieve, door Macquarie en Shell ondersteunde programma voor dubbele schone kooktoestellen van CQC op 3,7 miljoen huishoudens op het platteland komt. Deze inspanningen zullen ertoe leiden dat in de komende 10 jaar meer dan 200 miljoen hoogwaardige koolstofkredieten met gecontroleerde bijdragen voor duurzame ontwikkeling op de vrijwillige koolstofmarkt worden gegenereerd. Emissiereducties zullen worden bereikt door het gebruik van schone kooktoestellen die drie keer efficiënter zijn dan koken met open vuur, het verminderen van de hoeveelheid niet-duurzaam gekapt brandhout en het overschakelen op duurzame bronnen van biomassabrandstoffen zoals gewasresten.

Deze investeringen zullen de gezondheid en het welzijn van meer dan 15 miljoen mensen aanzienlijk verbeteren, met als belangrijkste begunstigden de vrouwen en kinderen die minder tijd hoeven te besteden aan het dragen van brandhout over lange afstanden en niet meer worden blootgesteld aan giftige luchtverontreiniging door open vuur. De projectactiviteiten zullen ook rechtstreeks lokale werkgelegenheid financieren in het “Stove Champion”-programma van CQC, dat naar verwachting werk zal bieden aan meer dan 4.000 mensen in lokale gemeenschappen om gedurende de levensduur van deze projecten post-installatie-audits en monitoring uit te voeren. Andere projectinitiatieven omvatten financiering voor onderwijs aan kwetsbare meisjes, bijdragen aan dorpsspaar- en kredietverenigingen voor leningen door vrouwen die onze fornuizen gebruiken, en distributie van druppelirrigatiekits voor voedsel en voeding in het droge seizoen. Al deze initiatieven hebben een aanzienlijk effect op sociale, economische en ecologische duurzame ontwikkeling, waardoor elk project 9 tot 11 VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling verwezenlijkt.

Deze investeringen bouwen voort op overeenkomsten met beide investeerders van vorig jaar om 2,5 miljoen huishoudens van schone kooktoestellen te voorzien en het programma uit te breiden tot nog eens 1,2 miljoen huishoudens.

“Macquarie is verheugd om onze relatie met CQC uit te breiden, een leider in de ontwikkeling van koolstofprojecten die zowel uitstootvermindering als een positieve sociale impact hebben. Deze uitbreiding van onze activiteiten in Sub-Sahara Afrika vormt een integraal onderdeel van Macquarie’s aanbod op het gebied van koolstoffinanciering en koolstofmarkten, waarbij wij kapitaal, projectontwikkeling en risicobeheer inbrengen”, zegt Erik Petersson, Executive Director, Macquarie Commodities and Global Markets.

“Verbetering van de toegang tot betaalbare en duurzame energie is essentieel voor het aanpakken van belangrijke mondiale uitdagingen”, zegt Bill McGrath, General Manager Global Environmental Products bij Shell. “Deze samenwerking is een fantastisch voorbeeld van hoe koolstoffinanciering een nieuw mechanisme biedt om projecten te financieren die niet alleen emissies aanpakken, maar ook het leven van afgelegen gemeenschappen veranderen.”

“Goed gemotiveerde grote mondiale kapitaalverschaffers betrekken bij transformatieve activiteiten op gemeenschapsniveau in de armste landen is essentieel om het klimaatrisico te beheren voor de meest kwetsbaren, die onevenredig zwaar worden getroffen door de klimaatverandering”, zegt Ken Newcombe, CEO van C-Quest Capital. “Het werk van C-Quest gaat over meer dan het verminderen van emissies – het gaat over investeringen die een positieve en blijvende impact hebben op zowel het milieu als het leven van mensen.”

Latest Stories

LED’s verlichten een nieuw pad voor toekomstige duurzaamheid: Deel twee

Deel twee gaat in op het programma voor efficiënte verlichting van C-Quest Capital (CQC), waar al meer dan 14,5 miljoen LED-lampen zijn geleverd aan meer dan 3 miljoen huishoudens. Tegen het einde van het programma zullen naar schatting tot 50 miljoen LED's zijn geïnstalleerd in veel van India's meest landelijke en achtergestelde gemeenschappen.

Meer lezen

C-Quest Capital bekroond met Beste Projectontwikkelaar: Energie-efficiëntie

C-Quest Capital heeft de 'Best Project Developer: Energy Efficiency' en runner-up voor 'Best Project Developer: Public health' in Environmental Finance's Voluntary Carbon Market (VCM) Rankings 2022.

Meer lezen

LED’s verlichten een nieuw pad voor toekomstige duurzaamheid: Deel één

With lighting accounting for 15% of global energy usage and nearly 5% of global CO2 emissions, efficient lighting technologies such as Light Emitting Diode (LED globes) have now been moved into the limelight as an essential technology to move the world closer to net-zero – one globe at a time.

Meer lezen

AirCarbon Exchange werkt samen met C-Quest Capital aan de eerste veiling van LED-koolstofkredieten ooit.

AirCarbon Exchange (ACX), 's werelds eerste koolstofnegatieve beurs, is een partnerschap aangegaan met C-Quest Capital LLC (CQC), de wereldleider op het gebied van de ontwikkeling van koolstofprojecten, voor de allereerste veiling van koolstofkredieten uit LED-lampprojecten.

Meer lezen

Village Savings and Loan

Village Savings and Loan programma's worden in heel Malawi gebruikt om kleine leningen te verstrekken aan leden van de gemeenschap, met name vrouwen.

Meer lezen

Kachels en bamboe – een perfecte combinatie

In 2018 ging Mary Bebete naar een bijeenkomst waar ze hoorde over de mogelijkheid om een nieuw, efficiënter kooktoestel te krijgen.

Meer lezen