loader image
Skip to content

Vermijden van gaslekken

Vermindering van de opwarming van de atmosfeer door het zeer krachtige methaangas.

We hebben al meer dan 50.000 methaangaslekken gerepareerd en zo voorkomen dat 30 miljoen tonCO2 in de atmosfeer terechtkwam. Het effect op de vermindering van de opwarming van de aarde is onmiddellijk en aanzienlijk.

Hoe groot is het probleem dat we oplossen?

Het is cruciaal om het opwarmend effect op onze planeet te veranderen. Gedurende de eerste 20 jaar dat het vrijkomt, is methaan meer dan 80 keer zo krachtig alsCO2 bij het opwarmen van het klimaat. Over 100 jaar is methaan tot 28 keer krachtiger danCO2 bij het vasthouden van warmte in de atmosfeer.

In de minst ontwikkelde landen (MOL’s) worden bovengrondse gasdistributienetwerken waartoe gezinnen met een laag inkomen toegang hebben, doorgaans alleen in noodgevallen gerepareerd, voornamelijk wanneer het publiek grotere lekken meldt. Dit betekent dat tienduizenden kleine en middelgrote lekken onopgemerkt kunnen blijven.

Een waardevolle hulpbron wordt verspild wanneer in een gastransport- en -leveringssysteem lekken voorkomen en krachtige methaangassen in de atmosfeer vrijkomen.

Hoe we het oplossen

Gaslekken worden verminderd door de toepassing van geavanceerde LDAR-procedures (lekdetectie en -reparatie) waarbij gebruik wordt gemaakt van de modernste technologie en apparatuur. Onze programma’s voorzien in de uitrusting en opleiding om de gasleidingen te bewandelen om lekken op te sporen en te repareren.

De mensen krijgen:

Betrouwbare gasdruk vermindert brandwonden en onnodige blootstelling aan een schadelijk gas

Verhoogde volksgezondheid en veiligheid door het voorkomen van lekken die leiden tot explosies

Verbeterde infrastructuur en invoering van schonere technologieën

Werkgelegenheid voor meer dan 100 lokale mensen en kennisoverdracht

Verhoogde economische waarde en behoud van een waardevolle hulpbron

De planeet krijgt:

Vermindering van het vrijkomen van methaan in de atmosfeer waarbij significante opwarmingseffecten worden voorkomen

Hoge impact volledig geverifieerd.

Onze projecten hebben een aanzienlijk effect op duurzame ontwikkeling op het gebied van klimaat, maatschappij, gezondheid en economische empowerment en voldoen aan 8 VN-doelen voor duurzame ontwikkeling.

Onze projecten worden geverifieerd en gevalideerd volgens de toonaangevende verificatienormen van Verra, en onze impact zal worden gecertificeerd via SD Vista, wat garandeert dat Verified Carbon Units van de hoogste kwaliteit zijn.