loader image
Skip to content

Gebruiksvoorwaarden van de website

Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden van de website, alle toepasselijke wetten en voorschriften, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te betreden. Het materiaal op deze website wordt beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.

Veel van de op deze site gebruikte afbeeldingen zijn slechts een artistieke impressie.

Gebruik licentie

Toestemming wordt verleend om tijdelijk één kopie van de materialen (informatie of software) op de website van C-Quest Capital LLC (CQC) te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Dit is de verlening van een licentie, geen overdracht van eigendom, en onder deze licentie mag u niet:

  1. de materialen te wijzigen of te kopiëren;
  2. de materialen te gebruiken voor commerciële doeleinden, of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  3. te proberen software op de website van C-Quest Capital LLC (CQC) te decompileren of te onderwerpen aan reverse engineering;
  4. auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen uit de materialen te verwijderen; of
  5. de materialen over te dragen aan een andere persoon of de materialen te “spiegelen” op een andere server.

Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen schendt en kan te allen tijde door C-Quest Capital LLC (CQC) worden beëindigd. Bij beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, dient u alle gedownloade materialen in uw bezit te vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.

Disclaimer

De materialen op de website van C-Quest Capital LLC (CQC) worden verstrekt “zoals ze zijn”. C-Quest Capital LLC (CQC) geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af, inclusief zonder beperking, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-schending van intellectuele eigendom of andere schending van rechten. Verder geeft C-Quest Capital LLC (CQC) geen garanties of verklaringen over de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.

Beperkingen

C-Quest Capital LLC (CQC) of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade wegens verlies van gegevens of winst, of wegens bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen tot gebruik van de materialen op de internetsite van C-Quest Capital LLC (CQC), zelfs indien C-Quest Capital LLC (CQC) of een door C-Quest Capital LLC (CQC) gemachtigde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

Herzieningen en errata

De materialen op de website van C-Quest Capital LLC (CQC) kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. C-Quest Capital LLC (CQC) garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. C-Quest Capital LLC (CQC) kan te allen tijde zonder kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website. C-Quest Capital LLC (CQC) gaat echter geen enkele verplichting aan om de materialen bij te werken.

Links

C-Quest Capital LLC (CQC) heeft niet alle aan zijn internetwebsite gekoppelde sites gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring van C-Quest Capital LLC (CQC) van de site. Het gebruik van een dergelijke gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden van de site

C-Quest Capital LLC (CQC) kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijk recht

Op elke vordering met betrekking tot de website van C-Quest Capital LLC (CQC) is de wetgeving van de staat Washington (VS) van toepassing, ongeacht de bepalingen inzake wetsconflicten.

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van een website.